LEASING

 
 
 
 
 
 
 

 
Vi tilbyr våre kunder leie/leasing av utstyr gjennom SG finans

Kunden inngår en avtale med SG Finans om å leie utstyret i et avtalt tidsrom, vanligvis 2 til 3 år. 
Kunden har samme disposisjonsrett over utstyret som ved vanlig kjøp, og oppnår i tillegg en rekke fordeler.

- Inntil 100 % finansiering
- Bedre likviditet. Frigjør kapital som kan benyttes til andre formål         
- Krever ikke tilleggsikkerheter. 
- Raskere skattemessig utgiftsføring.
- Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet
- Mulighet for å oppgradere årlig uten å øke leiekostnaden

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Tlf. 33 30 90 00