Miljø og bærekraft

I Office24 har vi fokus på å gjøre de grepene vi kan for å skåne og ta vare på vårt felles miljø. Vi er sertifisert miljøfyrtårn bedrift, vi er medlem av grønt punkt og Norsirk. Vi har også et eget produktsortiment med bare miljøvennlige produkter.
 
Miljøfyrtårn    
Sertifikatet er gjeldende i 3 år, og vi er pliktige til å sende inn handlingsplan til Miljøfyrtårn-stiftelsen pr. 1. april hvert år. Vår årlige miljørapport kan leses her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/124975 . Etter 3 år må vi resertifiseres. Miljøfyrtårn er en offisiell norsk sertifiseringsform, skreddersydd for små og mellomstore bedrifter. I samarbeid med en ekstern konsulent har vi laget en miljø-analyse av Office24 som danner grunnlaget for en handlingsplan som sørger for at vi innfrir Miljøfyrtårnets bransjekrav. Kjernekravene i bransjekravene går bl.a. på HMS, arbeidsmiljø, materialbruk/innkjøp, avfall, energi og transport. Vi har gjennomført en rekke tiltak som har gjort oss mer fremtidsrettet og bærekraftige i vår drift. Ønsker du mer informasjon om Miljøfyrtårn? Les mer her: https://www.miljofyrtarn.no/

 

Miljøvennlige produkter  
Vi har de siste årene hatt økende fokus på å ta inn miljøvennlige alternativer i vårt sortiment og antall miljømerkede produkter øker fra år til år. 
Dette er en kontinuerlig prosess, hvor vi hele tiden vurderer alternative produkter og leverandører. 

I vår kontorkatalog er alle miljøvennlige produkter merket med aktuelt miljømerke. I tillegg lager vi en miljøkatalog, som kun inneholder miljøvennlige produkter. Denne katalogen vil av miljøhensyn ikke trykkes, men vil være tilgjengelig som web-katalog, samt som pdf-fil.  

Svanemerket
Svanen er det offisielle nordiske miljømerket. Produkter som er merket med svanemerket holder høy og kvalitetsmessig standard. Svanemerkede produkter oppfyller definerte miljøkrav. Tester gjennomføres i uavhengige laboratorier og gjennom kontrollbesøk. Kravene til sertifisering er strenge, og justeres jevnlig. Office24 har fokus på å tilby svanemerkede produkter og anbefaler disse til våre kunder.

Grønt punkt
Office24 er medlen av Grønt punkt som opprinnelig en tysk merkeordning, for resirkulering av emballasje.

Norsirk
Office24 benytter Norsirk for gjenvinning av EE-avfall.